درباره ما

1-موسسه حقوقی عدالت طلبان منشور حیدری

این موسسه به موجب مقررات معتبر جمهوری اسلامی ایران در اداره ی ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است و دارای 2 شعبه در شیراز و جم می باشد . فعالیت های این موسسه در زمینه های مختلف حقوقی ، اعم از مشاوره، وکالت از طریق وکلای مجرب و پایه یک دادگستری و ... است.

شماره و نشانی شعبه جم:

جم، میدان امام حسین (ع)، ساختمان شهر شاهد (وکلا)،طبقه اول  شماره تلفن: 07737632532

2-مدیر موسسه

احمد حیدریدکتری حقوق خصوصی وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز(شهر تهران)

- دانشپذیر دکتری تخصصی تجارت و سرمایه گذاری بین المللی دانشگاه شهید بهشتی(اولین دوره در ایران)

- دارای : ده جلد کتاب تا کنون و مقالات متعددISI و ...

- در زمینه های قراردادهای داخلی و تجاری بین المللی ، نفت و گاز،تجارت بین الملل و..

- سوابق اجرایی و مدیریتی و هم چنین سوابق آموزشی تدریس ، تهیه و تنظیم اصول قراردادها ، نفت و گاز، داوری و ...

- عضو YAF(داوران جوان کمیته داوری اتاق بازرگانی بین المللی )

 

احمد حیدری

 

 

دکتری حقوق خصوصی وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز(شهرتهران)

 


 

دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی دانشگاه شهیدبهشتی (اولین دوره در ایران)

 


 تآلیف ده جلد کتاب تاکنون و مقالات متعددISI و ...
 در زمینه های قراردادهای داخلی و تجاری بین المللی ،نفت و گاز،تجارت بین الملل و ...
 دارای سوابق اجرائی و مدیریتی و هم چنین سوابق آموزشی تدریس تهیه و تنظیم اصول قراردادها، نفت و گاز ، داوری و ...


URL : http://www.heidarilawfirm.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=138911