تلگرام موسسه حقوقی و داوری حیدری
اینستاگرام موسسه حقوقی حیدری
اسکودا
خدمات الکترونیک قضایی
دیوان عالی کشور
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر و اقدامات تاميني و درماني به منظور مداوا و اشتغال به كار معتادين - 1359, آيين نامه قانون وكالت - 1316
 
 
کارشناسان رسمی
گزارش هیات کارشناسان رسمی دادگستری
احتراما در خصوص پرونده کلاسه شماره .... موضوع دعوای آقای....... به طفیت شرکت توسعه گاز ایرانو منطقه ده عملیات انتقال گاز ، به خواسته مطالبه خسارت،اینجانبان هیات منتخب کارشناسی پس از حضور در دادگاه بیشتر ...
نظریه کارشناس رسمی دادگستری
احتراما عطف به قرار کارشناسی کلاسه پرونده..... ، خواهان هااقایان ........ و ........به وکالت از 49 نفر از اهالی روستای...... به طرفیت شرکت نفت مناطق مرکزی خواسته تحقیق ومعینه محلی ، با ستحضار میرساند گروه کارشناسی بیشتر ...
نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری
احتراما بازگشت به اخطاریه شماره ..... در رابطه با دادخواست آقای.... بطرفیت پالایش گاز جم بخواسته مطالبه بهاء اراضی بیشتر ...
نظریه کارشناس رسمی دادگستری
احتراما عطف به اخطاریه شماره پرونده ..... موضوع دعوای بین آقای ..... و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بیشتر ...
نظریه ی کارشناس رسمی دادگستری
احتراما باز گشت به اخطاریه ی شماره ی ..... در خصوص دادخواست آقای ..... بطرفیت پالایشگاه گاز ..... به استحضار میرساند بیشتر ...
نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری
احتراما عطف به نامه / ابلاغ / اخطاریه شماره .........اداری به استحضار میرساند جهت ارزیابی و قیمت گذاری از اراضی آقای .......واقع در قریه ....از توابع شهرستان جم که در مسیر حریم خط لوله گاز واقع گردید بیشتر ...
نظریه ی هیات کارشناسی در مورد اراضی زراعی
نظریه کارشناسی در مورد زمین بیشتر ...
  انتخاب صفحه
 

مدیر سایت : احمد حیدری

  ارتباط با ما مشاوره پیگیری صفحه اصلی  
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه حقوقی عدالت طلبان منشور حیدری می باشد