تلگرام موسسه حقوقی و داوری حیدری
اینستاگرام موسسه حقوقی حیدری
اسکودا
خدمات الکترونیک قضایی
دیوان عالی کشور
 
 
دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گزارش پروندة وحدت رویه ردیف ۴۶/۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد . بیشتر ...
مصداق عسر و حرج زوجه ناشی از سوء معاشرت زوج در رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور
شعبه نوزدهم دادگاه خانواده شهرستان قم در رسیدگی به دعوای زوجه علیه زوج به خواسته طلاق به جهت عسر و حرج ناشی از سوء معاشرت و سوء رفتار زوج، دعوای زوجه را پذیرفته و حکم به طلاق صادر نموده است، بیشتر ...
نقض حکم قصاص به علت شبهه در عمدی بودن قتل
درگیری راکبان دو دستگاه موتورسیکلت با ضربات چوب منجر به از دست دادن کنترل هدایت موتورسیکلت، تصادف و در پی آن فوت راکب صدمه دیده در بیمارستان گردید. بیشتر ...
رأی وحدت رویه شماره 716 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازة ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست بیشتر ...
آرای اصراری حقوقی دیوان عالی کشور
نخستین برنامۀ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در جلسۀ (31/1/1395) به بررسی گزارش شعبۀ بیست و پنجم دیوان عالی کشور در پروندۀ 940234 که به صدور دادنامۀ 298-14/10/1394 منتهی و تحت شمارۀ 94/41 در دفتر ادارۀ وحدت رویه ثبت شده است، اختصاص داده شد. بیشتر ...
آرای اصراری حقوقی دیوان عالی کشور
رأی مذکور، پس از فرجام‌خواهی و طرح در شعبۀ پانزدهم دیوان عالی کشور، به جهت اصراری بودن، در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر لازم از 47 نفر از اعضای حاضر در جلسه 40 نفر به عنوان اکثریت رأی را صحیح ندانسته و آن را نقض کردند. بیشتر ...
  انتخاب صفحه
 

مدیر سایت : احمد حیدری

  ارتباط با ما مشاوره پیگیری صفحه اصلی  
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه حقوقی عدالت طلبان منشور حیدری می باشد