تلگرام موسسه حقوقی و داوری حیدری
اینستاگرام موسسه حقوقی حیدری
اسکودا
خدمات الکترونیک قضایی
دیوان عالی کشور
 
 
دادگاه های حقوقی
نمونه لایحه برای رد دادخواست (ایرادات)
باتوجه به اینکه خواسته خواهان اثبات مالکیت می باشد. بدین منظور این اداره را در ردیف خوانده و طرف دعوا قرار داده است. لازم به ذکر میدانم که دعوای اثبات مالکیت متوجه این اداره نمی باشد.چراکه بیشتر ...
عزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قیّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است
عزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قیّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است بیشتر ...
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
صلاحیت دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع در رسیدگی به پرونده‌هایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد . بیشتر ...
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته صدور شناسنامه بیشتر ...
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مورد مطالبة بهای اراضی تصرّفی شهرداری‌ها بیشتر ...
  انتخاب صفحه
 

مدیر سایت : احمد حیدری

  ارتباط با ما مشاوره پیگیری صفحه اصلی  
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه حقوقی عدالت طلبان منشور حیدری می باشد